Skoči do osrednje vsebine

Vlada o izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije

Vlada RS se je seznanila z Informacijo o izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije za obdobje 2016–2018 in naložila Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko začne z aktivnostmi za postavitev platforme za napovedovanje kompetenc.

Kot poudarjeno v informaciji o izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki  obravnava obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018, ima Slovenija z vidika konkurenčnosti in strukture gospodarstva ter razpoložljivega znanja dobro izhodišče za svoj nadaljnji razvoj. Kljub pomanjkanju potrebnih naložb je Slovenija naredila znaten napredek pri nadgradnji inovacijskega ekosistema. V zadnjem obdobju so sicer opazni premiki v pravo smer (zaustavitev padanja izdatkov državnega proračuna za raziskave in razvoj), vendar je treba v luči prihajajočih izzivov, kot je četrta industrijska revolucija in pospeševanje konkurenčnih regij, dinamiko bistveno pospešiti.

Za uspešno naslavljanje izzivov prihodnosti in sprememb na trgu dela, nastalih kot posledica uvajanja novih tehnologij, digitalizacije, avtomatizacije in robotizacije, mora Slovenija med drugim vzpostaviti tudi celovit in sistemski pristop pri napovedovanju kompetenc za poklice prihodnosti. 

Iskalnik