Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za poslovno cono Pušnik v Radljah ob Dravi

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Poslovna cona Pušnik«. Vrednost projekta znaša 394.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 253.000 evrov.

Namen projekta je dograditev Poslovne cone Pušnik z nadgradnjo obstoječe komunalne infrastrukture. Ta bo omogočala normalno delovanje cone s ciljem izboljšanja pogojev za gospodarsko dejavnost malih in srednjih podjetij. V okviru naložbe bo izvedena tudi rekonstrukcija prometne infrastrukture, s čimer bo v coni izboljšan dostop in povečana prometna pretočnost, ki bo bistveno pripomogla k izboljšanju prometne varnosti. Urejena bo tudi javna razsvetljava ter odvodnjavanje padavinskih voda.


Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma Občino Radlje ob Dravi.