Skoči do osrednje vsebine

Objavljeno je Javno povabilo šolam za sodelovanje v projektu »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabi osnovne in srednje šole k sodelovanju v projektu »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih« kot razvojne šole. Razvojne šole bodo v projektu sodelovale pri razvoju in testiranju e-storitev.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabi osnovne in srednje šole k sodelovanju v projektu »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih« kot razvojne šole pri razvoju in testiranju rešitev vodenja in upravljanja šole s področja informatizacije procesov.

Predmet javnega povabila je razvoj aplikativnih rešitev za zagotavljanje enovitega informacijskega sistema s centralno evidenco udeležencev izobraževanja in zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja ter predstavlja začetek celovitega razvoja informatizacije vzgojno-izobraževalnega procesa v šolah. V projektu bo potekala nadgradnja in razvoj informatizacije procesov za zagotavljanje funkcionalnosti in razbremenitve administrativnega dela pedagoškega in vodstvenega kadra v šolah ter priprava strokovnih podlag za spremembo zakonodaje, ki bo omogočala načrtovano upravljanje z osebnimi podatki v šolskem prostoru.

Namen javnega povabila je izbor desetih (10) razvojnih šol za sodelovanje v tem projektu. Razvojne šole bodo v projektu sodelovale pri razvoju in testiranju e-storitev ter pri testni verziji ne bodo obdelovale osebnih podatkov.

Šole bodo izbrane, glede na raven izobraževanja in regijsko izvajanje programskega območja, in sicer:

  • 5 razvojnih šol iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija: dveh (2) osnovnih šol in treh (3) srednjih šol oz. šolskih centrov;
  • 5 razvojnih šol iz kohezijske regije Zahodna Slovenija: dveh (2) osnovnih šol, in treh (3) srednjih šol oz. šolskih centrov.

Povabilo z dokumentacijo in podrobnejše informacije so objavljeni na spletni strani med javnimi objavami.