Skoči do osrednje vsebine

Minister Zajc:«Pomembno je, da se projekt ureja celostno«

Minister za okolje in prostor Simon Zajc se je udeležil slavnostnega dogodka ob uradni predaji namenu - ureditev struge Meže v Prevaljah. Direkcija RS za vode (DRSV) namreč nadaljuje z izvajanjem ukrepov zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečju Drave. Ureditev struge reke Meže na Prevaljah od mostu na cesti Prevalje – Ravne do vtoka Leškega potoka bo izboljšala poplavno varnost na tem območju in tudi širše. Pomembno pri projektu je, da se porečje ureja celostno," je danes na Prevaljah poudaril minister Zajc, saj je v okviru projekta predvidenih več faz. Cilj projekta je zagotoviti poplavno varnost urbaniziranim območjem v porečju reke Drave, na območjih Meže in Mislinje pred stoletnimi poplavnimi vodami.

Naložba je del širšega,  nekaj več kot 22 milijonov evrov vrednega projekta zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji, ki se bo zaključil leta 2022 in ga sofinancira EU. Cilj projekta je zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo in zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav območij poplavne nevarnosti (OPVP) Ravne Prevalje in OPVP Dravograd –območje Otiški vrh. Z načrtovanimi celostnimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti ob Meži, Mislinji in Homšnici bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost na tem območju. Projekt zmanjševanja protipoplavne ogroženosti v porečju Meže in Mislinje vodi Direkcija RS za vode (DRSV).  V okviru tega projekta je na območju prevaljske občine predviden še suhi zadrževalnik na Poljani, ki bo prav tako pomembno prispeval k poplavni varnosti celotne doline, na območju občine Ravne na Koroškem pa v okviru istega projekta že urejajo strugo reke Meže na območju industrije, kar naj bi zaključili prihodnje leto. 

Da bi pospešili realizacijo doseganja ciljev države na področju zmanjševanja poplavne ogroženosti prebivalcev Slovenije je bil sprejet Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2017 do 2021, ki je temeljni dokument za obvladovanje poplavne ogroženosti v državi. Z ustanovitvijo DRSV pa je pospešeno in olajšano izvajanje operativnih nalog ter zagotovili sistematično financiranje v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 2014 do 2020.

Iskalnik