Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za Industrijsko cono Trebnje

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Industrijska cona Trebnje - 2. faza«. Vrednost projekta znaša dobrih 1,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 406.000 evrov.

Namen projekta je komunalno opremiti 5,96 ha Industrijske cone Trebnje s ciljem zagotoviti ustrezno infrastrukturo za hitrejšo rast in razvoj malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija. Naložba obsega urejanja gospodarske javne infrastrukture na območju vzhodnega in severnega dela cone. S komunalno ureditvijo tega dela bo Občina Trebnje malim in srednjim podjetjem ponudila ustrezne pogoje za delovanje, rast in razvoj.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma Občino Trebnje.