Skoči do osrednje vsebine

Gradbena inšpektorica o vsebini Kemisovega zahtevka za odložitev izvršbe ni odločala

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Ljubljana, 23. 8. 2019. Gradbena inšpektorica o vsebini zahtevka za odložitev izvršbe, ki ga je na inšpektorat vložil Kemis, d. o. o., ni odločala, ker je bila vloga prošnja za odložitev izvršbe, postopek za izvršbo pa ni bil niti začet. Gradbena inšpektorica je iz tega razloga vlogo za odlog izvršbe zavrgla.

Vloga za odlog izvršbe je legitimen procesni institut, ki ga zavezanec uveljavlja znotraj izvršilnega postopka po tem, ko inšpektor izda sklep o dovolitvi izvršbe. Ker pa gradbena inšpektorica v tem primeru še ni uvedla izvršilnega postopka, procesne predpostavke za vložitev tovrstne vloge še niso bile izpolnjene, zato je  vlogo Kemisa za odložitev izvršbe zavrgla.


Pritožbo zoper odločbo gradbene inšpektorice pa je odstopila v reševanje pristojnemu drugostopenjskemu organu na Ministrstvu za okolje in prostor.