Skoči do osrednje vsebine

Zaključen interni nadzor na delom inšpektorjev, ki so nadzirali Termit d.d.

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Tričlanska komisija, ki je izvedla nadzor nad delom treh inšpektorjev za okolje, ki so nadzirali delo podjetja Termit, d. d., od leta 2012 dalje, je danes zaključila z delom. Komisija je pri pregledu inšpekcijskih zapisnikov ugotovila, da v nobenem primeru ni šlo zato, da inšpektor ne bi ukrepal, kot mu to nalaga 157. člen ZVO-1.

Rezultati monitoringov, ki so jih za Termit, d. d., opravljale pooblaščene institucije in ostali dokumenti, ki jih je inšpektor preverjal v Termitu, so izkazovali, da Termit, d. d., deluje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zato inšpektorjem niso dajali podlage za inšpekcijsko ukrepanje.
Na primer Poročilo o hidrogeoloških in kemijskih preiskavah podzemne vode na območju Drtija, Moravče iz septembra 2018, ki ga je izdelal IRGO, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje in ga je inšpektor preveril na inšpekcijskem pregledu, 24. 1. 2019, pravi, da je glede na rezultate kemijskih analiz stanje podzemne vode dobro, vrednosti indikativnih parametrov so pod mejo detekcije, vrednosti preostalih parametrov, pa pod mejo določeno s pravilnikom o pitni vodi. Tudi iz monitoringov, ki jih je inšpektor preverjal, ni bilo razvidnih nobenih indicev, ki bi kazali na okoljsko škodo opredeljeno v poročilu ARSO o vzorčenju in kemijskih analizah sanacijskega materiala, površinskih in podzemnih voda na območju nekdanjega odkopa Drtija, kjer deluje podjetje Termit, d. d., iz julija 2019.
Zaradi novih dejstev v poročilu ARSO, ki ugotavlja povzročeno okoljsko škodo, pa je pristojni inšpektor nemudoma odredil prepoved nadaljnje predelave odpadkov.