Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za izgradnjo novega objekta Podjetniškega inkubatorja Kočevje

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja podjetniškega inkubatorja«. Vrednost projekta znaša dobrih 1,9 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dober milijon evrov.

Projekt izgradnje novega objekta Podjetniškega inkubatorja Kočevje bo omogočil razširitev prostorskih kapacitet obstoječega inkubatorja, ki je polno zaseden. Objekt, lociran znotraj degradiranega območja industrijske cone LIK II, bo predstavljal dodatno infrastrukturo za razvoj podjetništva na območju razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, ki bo prispevala k hitrejši rasti in razvoju malih in srednjih podjetij.

V okviru projekta bo zgrajenih 1532 m2 novih površin podjetniškega inkubatorja, od česar bo 943 m2 uporabnih površin namenjeno inkubiranim podjetjem.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.