Skoči do osrednje vsebine

Minister Zajc:»Sprejeti predlogi za optimizacijo Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave«

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Minister za okolje in prostor Simon Zajc je imel danes sestanek s pristojnimi službami o rešitvi za učinkovitejše izvajanje Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. Na sestanku je minister najprej predstavil predloge za optimizacijo izvajanja zakona, nato pa je vsaka stran podala svoje mnenje in predloge za rešitev.

Na delovnem sestanku so bili prisotni: državni sekretar na MKGP dr Jože Podgoršek in predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, Agencije RS za okolje, Lovske zveze Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Predstavniki Sindikata kmetov Slovenije so po prvotni potrditvi, danes, udeležbo odpovedali. Na sestanku, ki je trajal poldrugo uro so se udeleženci strinjali, da se je populacija volkov in medvedov v preteklosti prenamnožila. Za rešitev problematike prenamožitve medveda in volka je vlada, na predlog MOP in MKGP, sprejela interventni zakon, ki bo omogočil odvzem 11 volkov iz narave. Po opozorilih s terena se je ugotovilo, da interventni zakon potrebuje optimizacijo za lažje in bolj učinkovito izvajanje odlova, predvsem v delu, ki odpravlja nekaj postopkovnih določil in pogojev za odvzem, in sicer da bi bil njegov namen, to je odvzem 11 volkov iz narave, dosežen.


Skupina se je tako strinjala glede naslednjih ukrepov:
- Za hitrejše izvajanje interventnega zakona je bilo usklajeno, da se bo območje za odvzem razširilo na območje gibanja celotnega tropa. S tem se odpravi strah lovcev pred kaznijo zaradi napačnega mesta odstrela.
- Za hitrejši odvzem volka na območjih, ki jih interventni zakon ne zajema, bo ARSO odslej po uradni dolžnosti izdal odločbo za odvzem volka ob prijavi prve škodnega primera. Mnenji Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave bo pridobljeno v najkrajšem možnem času, in ne več kot v osmih dneh.

Skupina je bila s sestankom zadovoljna, minister pa bo delo v tej skupini nadaljeval tudi pri pripravi bolj daljnosežnih ukrepov.