Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za Poslovno cono Vrbje

Ljubljana, 2. avgust 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za Poslovno cono Vrbje. Za projekt v vrednosti dobrega 1,5 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 626.000 evrov.

Namen projekta je infrastrukturna ureditev in dograditev gospodarske javne infrastrukture, potrebne za nemoteno delovanje že obstoječe Poslovne cone Vrbje. Tako se bo zagotovilo ustrezno infrastrukturo za hitrejšo rast in razvoj malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest v Savinjski razvojni regiji. Naložba zajema izgradnjo dveh cest z manipulativnimi površinami, razširitev in rekonstrukcijo obstoječe ceste, obnovo vodovoda ter izgradnjo kanalizacije, hodnikov za pešce in javne razsvetljave. 

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občino Žalec.