Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o napredku glede izvajanja Skupne izjave predsednika Evropske komisije in predsednika ZDA

Evropska Komisija je eno leto po sprejetju Skupne izjave predsednika Evropske komisije in predsednika ZDA objavila poročilo o njenem izvajanju. S skupno izjavo z dne 25 julija 2018 je bil določen začetek nove faze trgovinskih odnosov med EU in ZDA.

Skupna izjava predvideva odpravo carinskih dajatev (tarif) za industrijsko blago, okrepljeno sodelovanje pri regulatornih vprašanjih in standardih, olajšanje trgovine s sojo ter povečanje obsega trgovanja z utekočinjenim zemeljskim plinom. Vključuje tudi skupno prizadevanje EU in ZDA za boljšo zaščito evropskih in ameriških podjetij pred nepoštenimi svetovnimi trgovinskimi praksami ter predvideva tesno sodelovanje z enako mislečimi partnerji pri reformi Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

V relativno kratkem roku so bili doseženi vidni rezultati na področju energetskega sodelovanja, pri zdravilih ter medicinskih pripomočkih ter trgovini s sojo. EU je sprejela smernice za pogajanja za Sporazum o odpravi carinskih tarif za industrijske izdelke ter za Sporazum o ugotavljanju skladnosti. Na področju regulatornega sodelovanja obstajajo velike možnosti za doseganje ambicioznih rezultatov. EU je poleg bilateralnih zadev zavezana k sodelovanju z ZDA tudi pri reševanju globalnih izzivov kot je nepoštena trgovinska praksa s strani tretjih držav in modernizacija pravil in postopkov WTO. Učinkovito in okrepljeno transatlantsko sodelovanje na področju standardov, pregleda investicij in nadzora izvoza je lahko skupen odgovor na izzive, ki jih povzroča netržno obnašanje.

Dostop do celotnega Poročila (v angleščini).