Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za podporne storitve subjektov inovativnega okolja

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Ljubljana, 1. avgust 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020–2022)«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša dobrega 10,1 milijona evrov. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša dobrih 6 milijon evrov, prispevek na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija pa nekaj več kot 4 milijone evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval skoraj 7, 4 milijona evrov.

Namen javnega razpisa, ki ga bo Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije predvidoma objavila jutri, je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine, kamor sodijo inovativni potencialni podjetniki, nova in obstoječa inovativna podjetja »start-up« ter hitrorastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«. Ti bodo v okviru subjektov inovativnega okolja za izvedbo aktivnosti oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij. Podpora ciljnim skupinam bo zagotovljena s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek strokovnjakov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. 

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.