Skoči do osrednje vsebine

Zbornik Mednarodne konference Zaživimo z vodo

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Izšel je zbornik Mednarodne konference Zaživimo z vodo/Live with water, ki je potekala 31. maja in 1. junija 2019 v Podsredi.

Rezultati konference, katere soorganizator je bilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor so zelo aktualni ker: povezujejo učitelje, učence In lokalne skupnosti za sodelovanje pri celovitem upravljanju z vodnimi viri, vključno z zasnovo ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe; povezujejo države v mednarodnih porečjih (Save, Donave) za vključevanje mladih generacij pri pripravi sodobnih načrtov upravljanja s porečji, obalami in morjem; je zasedanje Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR, Budimpešta, 26. 6. 2019) obravnavalo Mednarodno konferenco Zaživimo z vodo in dosežke 8. zasedanja Parlamenta mladih Savskega bazena (Podsreda/Kumrovec, 1. 6. 2019) in pristop označilo kot odlično prakso vključevanja mladih generacij v odgovorno načrtovanje porečij, ki upošteva tudi prilagajanje na podnebne spremembe.

Za naslednje korake je pomembna sprejeta Resolucija Zaživeti z vodo, ki med drugim predlaga krepitev izobraževanja in vključevanja šol. V skladu s temi predlogi sledi že septembra (18. - 28. 9.) vrsto aktivnosti/delavnic s šolami na slovenski obali (Teden Sredozemske obale), ki dejavno sodelujejo pri pripravi sodobnega Regionalnega prostorskega načrta obale (septembra 2018 je potekala akcija Narišimo obalo z 2 km risbo s konkretno vizijo mlade generacije kot prispevek za regionalni načrt).

Z aktivnostmi smo v Sloveniji vodilni pri vključevanju mladih generacij v odgovorno upravljanje z vodnimi viri tako v EU kot na globalni ravni.

Zbornik mednarodne konference »Zaživimo z vodo«