Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Pravilnika o metodologiji za masovni zajem poseljenih zemljišč in določitvi vrste dejanske rabe poseljenih zemljišč

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča (MOP), da je v javno obravnavo podalo osnutek Pravilnika o metodologiji za masovni zajem poseljenih zemljišč in določitvi vrste dejanske rabe poseljenih zemljišč. Pripombe lahko posredujete do vključno petka, 30. avgusta 2019, na elektronski naslov: gp.mop@gov.si.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora izvaja MOP več aktivnosti za vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč. Prva faza do vzpostavitve evidence je masovni zajem pozidanih zemljišč. Rezultat masovnega zajema bo predlog poseljenih zemljišč. Te podatke bodo občine v nadaljevanju uporabile kot eno izmed podlag za določitev pozidanih zemljišč. Pravilnik o metodologiji za masovni zajem poseljenih zemljišč določa vire in metode masovnega zajema za poseljena zemljišča. Podatki iz masovnega zajema bodo tudi podlaga za vzpostavitev evidence dejanske rabe poseljenih zemljišč na podlagi drugega odstavka 287. člena Zakona o urejanju prostora. Za ta namen pravilnik določa tudi vrste dejanske rabe poseljenih zemljišč.


Osnutek pravilnika