Skoči do osrednje vsebine

Izbran direktor Holdinga Kobilarna Lipica

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Nadzorni svet družbe HOLDING KOBILARNA LIPICA d.o.o. je danes na izredni seji imenoval Mateja Oseta za direktorja družbe Holdinga Kobilarne Lipica. Novi direktor bo nastopil z delom v začetku septembra letos.

Lipicanci na paši v Kobilarni Lipica | Avtor: Dean Dubokovic (vir: www.slovenia.info)

Matej Oset je 51. letni diplomirani inženir živilske tehnologije, trenutno zaposlen kot direktor oskrbovalne verige v Pivovarni Laško Union d.o.o. Matej Oset je nadzorni svet prepričal s svojimi dosedanjimi izkušnjami na področju izvajanja investicij, dela s kadri, vodenja in povezovanja večjih deležnikov, ključna pa je bila njegova predstavitev vizije upravljanja in strategije razvoja Holdinga, njegovih odvisnih družb v povezavi s sodelovanjem z lokalno skupnostjo in širšim območjem znotraj in zunaj Slovenije. Kandidat se bo javnosti predstavil predvidoma konec avgusta v sklopu novinarske konference, kjer bo predstavljena tudi njegova vizija Holdinga Kobilarne Lipica d.o.o.

Direktor je imenovan s strani Nadzornega sveta družbe Holding Kobilarna Lipica d.o.o. za dobo petih let in je lahko ponovno imenovan.

Javni razpis za delovno mesto direktorja/- ice Holdinga Kobilarna Lipica d.o.o. je bil objavljen 2. 7. 2019 na spletni strani Kobilarne Lipica in v časniku Delo, prijave so sprejemali do 15. 7. 2019. Na razpis je prispelo 10 vlog, od katerih ena ni izpolnjevala zahtevanih pogojev, nekaj pa je bilo pozvanih k dopolnitvi vlog. Razgovori so potekali v petek 26. 7. 2019 z osmimi kandidati, saj eden ni dopolnil vloge. Na podlagi razgovorov je NS naredil ožji izbor treh kandidatov, o katerih je razpravljal in glasoval danes. Člani nadzornega sveta so predsednik sveta Marko Drofenik (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), Pavel Hevko (Ministrstvo za infrastrukturo), Janez Vertačnik (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), dva predstavnika delavcev - Andreja Ličer Čehovin in Matjaž Tomšič ter predstavnik lokalne skupnosti Jernej Bortolato.

Holding Kobilarna Lipica d.o.o. je nastal s sprejetjem Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-1), po katerem se je prejšnji zavod preoblikoval v holding v lasti države. Holding je v 100-odstotni lasti države, kamor spadajo vse nepremičnine, čreda konj in premična kulturna dediščina. Država svojega deleža ne sme deliti ali prenesti na drugo osebo. Holding Kobilarna Lipica ima odvisno družbo Kobilarna Lipica d.o.o., ki izvaja javno službo z brezplačno uporabo nepremičnin, ki so namenjene izvajanju javne službe. 100-odstotni lastnik je Holding. Zakon o Kobilarni Lipica obenem omogoča tudi ustanovitev druge odvisne družbe Turizem Lipica d.o.o., ki bi bila namenjena izvajanju pridobitne dejavnosti. Kontrolni delež v tej družbi bi ostal v lasti Holdinga.