Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je v javno obravnavo podalo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice. Pripombe lahko posredujete do vključno petka, 30. avgusta 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice je pripravljen na podlagi Zakona o vodah. Ta določa, da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino. Osnutek Uredbe je pripravljen z namenom, da se v veljavno Uredbo doda člen, ki na širšem vodovarstvenem območju (VVO III) za zajete izvire Predor Karavanke omogoča umeščanje v prostor in gradnjo železniškega predora.

 

Objavljena uredba na eDemokraciji