Skoči do osrednje vsebine

Slovenija prejela opomin in obrazloženo mnenje glede ohranjanja habitatov

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Slovenija je s strani Evropske komisije (EK) prejela uradni opomin in obrazloženo mnenje glede ohranjanja naravnih habitatov, prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter prosto živečih ptic.

Uradni opomin

Slovenija je prejela uradni opomin zaradi neustrezne uporabe nekaterih členov Direktive Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter Direktive 2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih ptic.

EK je marca 2018 odprla EU Pilot zaradi upadanja populacij travniških ptic in metulja barjanski okarček ter slabšanja stanja njihovih habitatov na območjih Natura 2000. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravil zelo obsežen odgovor, s katerim EK ni bila zadovoljna, zato je Pilot zaprla ter začela s postopkom za ugotavljanje kršitev. Gre za zelo obsežno besedilo uradnega opomina. Rok za odgovor je 2 meseca, vendar bo MOP zaradi obsežnosti in zahtevnosti gradiva EK zaprosil za podaljšanje roka za pripravo odgovora na uradni opomin.   

Obrazloženo mnenje

Slovenija je prejela tudi obrazloženo mnenje zaradi neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6(3) in (4) ter člena 16(1) Direktive Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in iz člena 9(1) Direktive 2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih ptic.

EK je oktobra 2017 izdala uradni opomin zaradi nepravilnega prenosa in neizpolnjevanja obveznosti iz direktiv. Slovenija je v odgovoru ter v vmesnih poročanjih zadovoljivo pojasnila tri od šestih izpostavljenih zadev. Za dokončno  odpravo kršitve so v pripravi spremembe Zakona o ohranjanju narave, predvideva se, da bo zakon sprejet jeseni. Rok za odgovor EK je 2 meseca.