Skoči do osrednje vsebine

Obravnava Osnutka Uredbe o podrobnejših merilih plačila za vodno pravico, ko je vodna pravica pridobljena na podlagi vodnega dovoljenja za rabo vode za proizvodnjo pijač

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je v javno obravnavo podalo Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih plačila za vodno pravico, ko je vodna pravica pridobljena na podlagi vodnega dovoljenja za rabo vode za proizvodnjo pijač. Pripombe lahko posredujete do vključno ponedeljka, 2. septembra 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Predmetni osnutek uredbe je pripravljen na podlagi Zakona o vodah ter določa rok, način in višino plačila za vodno pravico, merila za njegovo znižanje ter oprostitev. Zavezanec za plačilo za vodno pravico je imetnik vodnega dovoljenja za rabo vode za proizvodnjo pijač, ki se odvzema iz objektov in naprav, namenjenih oskrbi s pitno vodo, če osnova za obračun plačila za vodno pravico (obseg vodne pravice) iz vodnega dovoljenja presega 100 m3 vode na leto.

Objavljena uredba na eDemokraciji