Skoči do osrednje vsebine

Minister Purič in deželni glavar Gradiščanske Doskozila o prihodnosti čezmejnega sodelovanja

Ljubljana, 24. julij 2019 – V prostorih Tehnološkega parka Ljubljana sta se danes, v okviru prvega uradnega obiska deželnega glavarja Gradiščanske v Sloveniji, srečala minister dr. Iztok Purič in mag. Hans Peter Doskozila, deželni glavar Gradiščanske. Gradiščanska v okviru čezmejnega programa Slovenija-Avstrija 2014–2020, s svojimi partnerji sodeluje v 12 projektih, ki pokrivajo zelo različna tematska področja.

Tako minister Purič kot tudi deželni glavar Doskozila sta izrazila pomembnost čezmejnega sodelovanja ter ohranitve že vzpostavljenih odnosov in dobro delujočih struktur. Slednje se kaže v izvedenih čezmejnih projektih, obstoječih partnerstvih med institucijami iz Slovenije in avstrijske Gradiščanske ter v projektnih rezultatih, ki prispevajo h krepitvi čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, spodbujajo učinkovito rabo virov, ohranjajo naravno in kulturno dediščino ter izboljšujejo institucionalne zmogljivosti in učinkovitost javne uprave. V okviru srečanja je bil predstavljen eden od projektov, in sicer COOP4HEALTHCARE, v katerem si projektno partnerstvo prizadeva izboljšati ponudbo storitev na področju zdravstva, s poudarkom na oskrbi in negi v domovih za starejše.

Prve aktivnosti za izvajanje čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo po letu 2020 so že v teku. Prvo srečanje skupine za programiranje je bilo v začetku meseca junija, kjer so že bili dogovorjeni okvirji delovnega procesa in dana načelna podpora obeh držav članic, da organ upravljanja ostane pod okriljem Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ta se, kot je povedal minister, zaveda odgovornosti te vloge in se zahvaljuje za zaupanje programskih partnerjev.