Skoči do osrednje vsebine

Rezultati prvega prijavnega roka za vpis v 1. letnik na dodiplomski in enoviti magistrski študij na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih za študijsko leto 2019/20

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Visokošolske prijavno-informacijske službe so objavile rezultate izbirnega postopka prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije po razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov v študijskem letu 2019/20. O rezultatih bodo kandidati obveščeni po pošti do četrtka, 25. julija 2019.

Vpis bo potekal na visokošolskih zavodih od 26. julija do 16. avgusta 2019; o točnih terminih bodo kandidati obveščeni s strani visokošolskih zavodov.

V prvem prijavnem roku je bilo na 17.396 razpisanih mest oddanih 14.590 prijav za vpis, od tega je bilo sprejetih 11.051 kandidatov. V primerjavi z lanskim prvim prijavnim rokom je bilo letos v postopku obravnavanih nekaj manj prijav (lani 14.704) in sprejetih nekaj manj kandidatov (lani 11.119).

Najvišji delež sprejetih glede na prijave ima Univerza v Mariboru (83,3 odstotka), sledijo samostojni visokošolski zavodi in koncesije (82,7 odstotka), Univerza na Primorskem (81,6 odstotka) in Univerza v Ljubljani (72,1 odstotka). Več podatkov o številu sprejetih in potrebnem minimumu točk za posamezne študijske programe je objavljenih na spletni strani razpisa za vpis

Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2019 objavljeni na portalu eVŠ na spletni strani razpisa za vpis. Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta 2019. V času prijavnega roka bodo kandidati lahko oddali prijavo za vpis prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko poleg kandidatov, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov, prijavijo tudi kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 16. avgusta 2019.

Bodoči študenti, ki želijo pridobiti subvencijo za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2019/20, morajo prošnjo za sprejem oddati najpozneje do 16. avgusta 2019. Prošnjo morajo do roka oddati tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku, in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za bivanje. Prošnjo oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.