Skoči do osrednje vsebine

V New Yorku se zaključuje visoki politični forum za trajnostni razvoj

Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se zaključuje visoki politični forum za trajnostni razvoj, letos pod naslovom »Empowering people and ensuring inclusiveness and equality«. Ključno sporočilo udeležencev foruma je, da globalni napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 ni zadosten. Razprave udeležencev so pokazale, da je nujno povečanje ambicij in dodatna krepitev izvajanja. Na forumu je 47 držav predstavilo nacionalne prostovoljne preglede izvajanja Agende 2030. Slovenija bo po letu 2017 drugič prostovoljno poročala prihodnje leto.

Ob robu letošnjega foruma, ki je potekal med 9. in 19. julijem, je Slovenija skupaj z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (EESC) gostila dogodek »Leaving no one behind in the transition to more sustainable economies: new and inclusive approaches to achieve a just transformation«. Zbrane je uvodoma nagovorila tudi Sanja Ajanović Hovnik, namestnica direktorja v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Poudarila je, da Slovenija, čeprav se v letošnjem poročilu o doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 med 162 državami uvršča na visoko 12. mesto, zaveda tako svoje globalne odgovornosti kot tudi izzivov, ki v prihodnosti čakajo vse države, tudi Slovenijo. Med njimi so demografske spremembe, povečevanje neenakosti med državami in znotraj njih, migracije in podnebne spremembe. “Naslavljanje teh izzivov terja vključujoč in integriran pristop. Tudi zato je Slovenija v proces priprave Strategije razvoja Slovenije 2030 vključila cilje trajnostnega razvoja Agende 2030 in je kot taka lahko primer dobre prakse,” je še izpostavila. Svoje dobre prakse v zvezi z vključujočimi razvojnimi modeli sta na dogodku predstavila tudi predstavnika Butana in Finske. V panelnem delu stranskega dogodka so bili predstavljeni pogledi civilne družbe, lokalnih oblasti, zasebnega sektorja in sindikatov.

Poročilo o doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030, 2019