Skoči do osrednje vsebine

Poročilo Evropske komisije o ovirah v trgovini in naložbah

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Evropska komisija je tudi letos objavila poročilo o ovirah v trgovini in naložbah. V poročilu ugotavlja, da se število trgovinskih ovir, s katerimi se evropska podjetja oziroma izvozniki srečujejo na trgih zunaj EU, še vedno povečuje. V poročilu je identificiranih 45 novih trgovinskih ovir v letu 2018 oziroma skupno 425 trgovinskih ovir v 59-ih državah. Kar 80 % novih trgovinskih ovir za izvoznike je bilo identificiranih na Kitajskem, v ZDA, Indiji in Alžiriji, te pa zadevajo zlasti izdelke iz jekla in aluminija ter izdelke informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Evropska komisija je s pomočjo aktivnosti v okviru t.i. okrepljenega partnerstva, skupaj z evropskimi podjetji oziroma reprezentativnimi združenji ter državami članicami EU dosegla odpravo 35-ih trgovinskih ovir, med drugimi na trgu Kitajske, Japonske, Indije in Rusije.

Podjetja oziroma različna združenja podjetij ter zbornice vabimo, da nas seznanijo s trgovinskimi ovirami, s katerimi se sama srečujejo na trgih zunaj EU. Seznanjenost z oviro je namreč prvi korak na poti do njihove odprave.

Celotno Poročilo o ovirah v trgovini in naložbah je objavljeno na spletni strani Evropske komisije.