Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava pravilnikov o zaščiti stavb pred vlago, hrupom in stabilnosti

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da so na E-demokraciji v javno obravnavo objavljeni trije osnutki pravilnikov - Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov in Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbi. Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 20. avgusta 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Pravilniki, s katerimi se nadomešča obstoječe pravilnike, se spreminjajo zaradi uskladitve z Gradbenim zakonom. Pri tem se vsebine predpisov v osnovah ne spreminjajo.

 

Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbi