Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila z informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027

Vlada RS se je seznanila z informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 in Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) naložila, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad plus (ESS+).

Evropska komisija je maja 2018 objavila predlog o večletnem finančnem okviru za programsko obdobje 2021–2027, junija istega leta pa še zakonodajne predloge uredb, ki urejajo koriščenje sredstev proračuna EU.

Vlada je pozvala SVRK in pristojna ministrstva, da začnejo z aktivnostmi za prilagoditev sistema izvajanja evropske kohezijske politike, predvidene v predlogu zakonodajnega svežnja, in s pripravo oziroma prenovo dokumentov za izpolnjevanje t. i. tematskih omogočitvenih pogojev (strategije, akcijski načrti, resolucije in predpisi), na način, da bo z izvajanjem obdobja 2021–2027 mogoče začeti 1. januarja 2021.

O napredku na tem področju bo SVRK poročala v okviru četrtletnih poročil o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020.