Skoči do osrednje vsebine

Prenova tehnične smernice za graditev - Požarna varnost v stavbah

Minister za okolje in prostor je na podlagi Gradbenega zakona sprejel Tehnično smernico za graditev TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, s katero je bolj podrobno določil priporočene tehnične rešitve, kot tudi določil izbiro primerne ravni gradbenih proizvodov in materialov in način njihove vgradnje, ki jih je treba upoštevati pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju stavb, da se zagotavlja primerna požarna varnost stavb.

Gre za četrto prenovo te smernice. S prenovljeno smernico se usklajuje zahteve požarne varnosti s sedanjem stanjem tehnike, novimi in prenovljenimi tehničnimi standardi s tega področja, nekatere vsebine so bolj natančno določene ter zmanjšano je sklicevanje na tuje smernice.

Tehnična smernica je namenjena načrtovanju in gradnji novih in rekonstruiranih stavb, kot tudi vzdrževanju in spremembi namembnosti obstoječih stavb. Uporaba TSG-1-001:2019 sicer ni obvezna, predstavlja pa minimalne zahteve požarne varnosti, ki jih je treba zagotavljati v stavbah.

Smernica bolj podrobno določa naslednja področja požarne varnosti v stavbah:

  • preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte,
  • zahteve za nosilne konstrukcije in preprečevanje širjenje požara po stavbah,
  • evakuacijske poti in sistemi za javljanje in alarmiranje,
  • naprave za gašenje in dostop gasilcev.
Iskalnik