Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Dobran Božič na zasedanju Sveta za splošne zadeve

Državni sekretar Dobran Božič se je danes v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve, ki se je seznanil s predvidenim potekom pogajanj o novem proračunu EU do konca letošnjega leta ter s prednostnimi nalogami finskega predsedstva. Razpravljal je tudi o uresničevanju nove strateške agende EU ter se posvetil vprašanjem glede stanja pravne države v Evropski uniji.

Finsko predsedstvo je predstavilo ambiciozen in premišljen pristop glede načrtovanja pogajanj o novem proračunu EU. Pri tem se je zavzelo za uresničitev časovnega načrta, ki ga je junija sprejel Evropski svet in v skladu s katerim naj bi se pogajanja zaključila do konca letošnjega leta, kar zagovarja tudi Slovenija. 

Državni sekretar Božič se je v zvezi z morebitnimi posodobitvami statističnih podatkov za izračun kohezijskih ovojnic skupaj z enakomislečimi državami članicami zavzel za uporabo podatkov za obdobje 2014 – 2016, ki so za Slovenijo in nekatere druge države članice ustreznejši.

V nadaljevanju je predsedstvo predstavilo prednostne naloge za delo Sveta do konca letošnjega leta. Napovedalo je, da se bo osredotočilo na krepitev skupnih vrednot in pravne države, na povečanje konkurenčnosti in socialne vključenosti v EU. Prizadevalo si bo tudi za krepitev položaja EU kot vodilnega globalnega akterja na področju podnebnih ukrepov, za celovito zaščito državljanov, za celostno upravljanje migracij ter zaključek pogajanj o proračunu EU. 

Svet je razpravljal tudi o načinu uresničevanja strateške agende EU za naslednjih pet let, ki jo je junija sprejel Evropski svet. Na podlagi dokumenta predsedstva, ki je predstavilo tudi podrobnejši načrt obravnave po vsebinskih sklopih, je izmenjal mnenja o možnostih za učinkovito izvajanje prednostnih nalog iz strateške agende in o delovnih metodah Sveta. V razpravi je bil izpostavljen tudi pomen boljše komunikacije z državljani.              

Državni sekretar Božič se je zavzel za izboljšanje učinkovitosti pri uresničevanju prioritet strateške agende ter pri tem izpostavil pomen medinstitucionalnega sodelovanja in transparentnosti.

Evropska komisija je predstavila svoje poročilo glede nadaljnje krepitve vladavine prava v Uniji, ki temelji na treh stebrih: promociji, preprečevanju in učinkovitemu ukrepanju. Slovenija je pozdravila dokument in podprla prizadevanja za večjo učinkovitost orodij, ki prispevajo k spoštovanju načela vladavine prava v EU. 

Svet za splošne zadeve je obravnaval tudi vladavino prava na Poljskem. Komisija je poročala o trenutnem stanju po zadnji sodbi Sodišča EU, ki je odločilo, da so določbe zakonodaje, ki se nanašajo na znižanje upokojitvene starosti poljskih sodnikov vrhovnega sodišča, v nasprotju s pravom Unije.

Ob robu zasedanja Sveta za splošne zadeve se je državni sekretar Božič srečal z generalno sekretarko Evropske zunanje službe Helgo Schmid.