Skoči do osrednje vsebine

Voda v Moravčah je pitna, vpliva dejavnosti družbe Termit na pitno vodo ni

Analiza pitne vode, ki jo je po »Neodvisni kemijski analizi vode in sanacijskega materiala na območju nekdanjega odkopa Drtija v Moravčah« odredil minister za okolje in prostor Simon Zajc je pokazala, da je pitna voda v Moravčah neoporečna.

V petek, 12. julija 2019, je bil odvzet vzorec pitne vode v vrtini Ples, ki se nahaja severovzhodno od območja odkopa kremenovega peska Drtija. V vzorcu vode so bili analizirani osnovni parametri, skupni organski ogljik (TOC), kovine, fluoridi, fenolne spojine in formaldehid. V nabor parametrov so bile vključene spojine, ki so bile spoznane kot problematične v območju odkopa Drtija.

Rezultati analiz so pokazali, da pitna voda v vrtini Ples ustreza standardom za pitno vodo. Vpliva območja odkopa kremenovega peska Drtija na pitno vodo Agencija RS za okolje v tem vzorcu ni zaznala.

Iskalnik