Skoči do osrednje vsebine

Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po močnem neurju s poplavami 2019 (22. in 23. junij 2019)

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-16/2019-45-DGZR z dne 3. 7. 2019 in dopolnilnega sklepa št. 844-16/2019-48-DGZR z dne 12. 7. 2019 ter na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode po močnem neurju s poplavami 22. in 23. junija 2019 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi močnega neurja s poplavami se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec, Makole, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mislinja, Prevalje, Polzela, Sv. Jurij ob Ščavnici in Ljutomer.Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi močnega neurja s poplavami se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec, Makole, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mislinja, Prevalje, Polzela, Sv. Jurij ob Ščavnici in Ljutomer.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

 • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
 • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013,
 • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce,
 • premogovništvo,
 • jeklarstvo,
 • prometni sektor in povezana infrastruktura,
 • ladjedelništvo,
 • industrija sintetičnih vlaken,
 • proizvodnja in distribucija energije ter energetska infrastruktura,
 • proizvodnja orožja in streliva,
 • gradbeništvo,
 • izobraževanje in
 • zdravstveno in socialno varstvo.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 16. avgusta 2019 na obrazcu, ki je priložen spodaj in ki zajema naslednje podatke: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov: poplave2019.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave junij 2019«).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije. 

Kontaktne osebe so: Petra Fras (01 400 31 30), Miša Osterc (01 400 31 25) in Alenka Marovt (01 400 31 29).