Skoči do osrednje vsebine

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 45, z dne 12. julija 2019, objavil javni razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«. Javni razpis je namenjen spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave oziroma obdelave lesa in zapolnjevanju manjkajočih členov ter tesnejšemu povezovanju gozdno-lesne verige.

Na razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge) iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki imajo registrirano dejavnost C16 Obdelava in predelava lesa ali C31 Proizvodnja pohištva.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago je 8.369.659,68 evrov, in sicer za leti 2019 in 2020. Sredstva v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavlja Direktorat za lesarstvo. Javni razpis financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Najnižja višina subvencije je 250.000 evrov, najvišja pa 2.500.000 evrov. Upravičeni stroški so nakup novih strojev in opreme, nakup programske opreme in stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene. Prvi rok za oddajo prijav je 29. avgust 2019, več informacij o razpisu pa najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.