Skoči do osrednje vsebine

Okoljska inšpekcija včeraj z ustno odločbo prepovedala obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja termit

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Ljubljana, 12. 7. 2019 – Okoljski inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je po včerajšnji pridobitvi poročila Agencije RS za okolje (ARSO) o monitoringu stanja voda na vplivnem območju podjetja Termit d. d., že včeraj opravil inšpekcijski pregled. Z ustno odločbo je včeraj prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit.

Zaradi nastanka okoljske škode, kot to izhaja iz samega poročila ARSO, je inšpektor izdal dva ukrepa:

  • opozorilo po 33. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) - zavezanec mora skladno s 110.e členom Zakona o varstvu okolja (ZVO), v roku osmih dni po prejemu zapisnika, obvestiti ministrstvo o nastali okoljski škodi. Dokazilo o obvestilu mora dostaviti v pisni ali elektronski obliki na naslov IRSOP,
  • ustno odločbo na podlagi 157. člena ZVO - stranka Termit d. d., mora zaradi neposredne nevarnosti dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja, prenehati z obratovanjem naprave za predelavo odpadkov, ki se nahaja na območju peskokopa Drtija, na zemljiščih s parcelno št. 47 in 97/2 k.o. Drtija, do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja. Odločba je takoj izvršljiva.

Organ, ki je ustno odločil, mora stranki izdati pisno odločbo v osmih dneh od ustne odločitve. Zoper pisno odločbo ima stranka pravico pritožbe v roku petnajst dni od vročitve pisne odločbe.

ZVO v 80. členu določa, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje (OVD) odvzame tudi na predlog pristojnega inšpektorja, če upravljavec v določenem roku ne izvrši njegove pravnomočne odločbe o uskladitvi obratovanja naprave s pogoji iz OVD. V primeru izpolnjenih pogojev bo inšpektor na ministrstvo podal tudi predlog za odvzem OVD. 

 

V okviru poizvedovanj pristojnih organov glede zaznave sumov kaznivega dejanja, bo v skladu z ZIN, v primeru izpolnjenih pogojev, tudi naznanjeno kaznivo dejanje oz. podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.