Skoči do osrednje vsebine

VIDEO: Predstavitev rezultatov splošne, poklicne in mednarodne mature 2019

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Danes smo na novinarski konferenci v prostorih Državnega izpitnega centra predstavili rezultate splošne, poklicne in mednarodne mature 2019.

Minister dr. Jernej Pikalo je uvodoma poudaril, da je sistem mature, ki ga pri nas stalno nadgrajujemo, uspešen. »Gre za zunanjo spodbudo, ki je ključni element zagotavljanja kakovosti srednješolskega izobraževanja.« Izrazil je zadovoljstvo, da je letošnja generacija pri splošni in poklicni maturi dosegla nad 90% uspešnost. Izjemen uspeh pa smo letos zabeležili tudi pri mednarodni maturi, saj sta kar 2 maturanta dosegla vse možne točke.

Poleg ministra dr. Pikala so na novinarski konferenci sodelovali še direktor Državnega izpitnega centra dr. Darko Zupanc, predsednik Državne komisije za splošno maturo dr. Blaž Zmazek in predsednik Državne komisije za poklicno maturo dr. Boris Dular, ki so v nadaljevanju podrobneje predstavili rezultate letošnje mature.

K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je na 83 šolah po Sloveniji prijavilo skupno 6.878 kandidatov, izpitov pa se je udeležilo 6.183 kandidatov. K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku poklicne mature pa se je prijavilo skupno 10.395 kandidatov (lani 10.424), izpitov so se na 140 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležili 8.110 kandidatov, od tega 7.219 dijakov in 891 ostalih.

Od 5.600 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije (61,27 % deklet in 38,73 % fantov) in so splošno maturo opravljali prvič, je izpite uspešno opravilo 5.330 kandidatov ali 95,18 %, kar je več kakor lani, ko je bilo uspešnih 93,67 %.

Poklicno maturo je prvič v celoti opravljalo 7.715 kandidatov (lani 7.626), to so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri izpitne enote. Od 7.715 kandidatov (3.845 deklet in 3.870 fantov) je maturo uspešno opravilo 7.181 kandidatov ali 93,08 % (lani 92,11 %). Dijaki so bili uspešni v 93,57 % in ostali v 86,32 %.

Splošni uspeh kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo po končanem četrtem letniku gimnazije in jo opravili, je bil letos v povprečju 20,17 točke (julija lani 20,06), pri poklicni maturi pa je bil splošni uspeh kandidatov, ki so jo letos opravljali prvič, v povprečju 16,02 točk (lani 15,95).

Letos je bilo 236 (julija lani 271) maturantov, ki so prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo (od 30 do 34 točk). Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 8 kandidatov (julija lani 10). Pri poklicni maturi pa je bilo letos 345 (lani ob tem času 337) maturantov s pohvalo. To so tisti, ki so dosegli izjemen splošni uspeh, in sicer 22 oz. 23 točk, ter kandidati, ki so pri prekvalifikaciji oziroma izboljševanju lahko dosegli 20 točk (največje možno število točk).

Izpite mednarodne mature je na vseh gimnazijah opravljalo skupaj 65 dijakov iz Slovenije in 23 tujcev. Izmed vseh dijakov, tako tistih iz Slovenije kot tujcev, je bilo kar 35 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk.