Skoči do osrednje vsebine

Neformalno zasedanje Sveta EU za okolje na Finskem

V Helsinkih v okviru finskega predsedovanja Svetu EU poteka neformalno zasedanje ministrov za okolje, ki se ga udeležuje državni sekretar Marko Maver. Prvi dan zasedanja je posvečen razpravi o podnebnih spremembah tako na EU kot na globalni ravni.

V prvem delu so ministri razpravljali o krepitvi podnebne ambicije EU, zlasti po junijskem zasedanju Evropskega sveta, ki je podal smernice za pripravo poti do neto ničelne stopnje emisij EU do leta 2050. Ministri EU so v luči tega razpravljali o nujnih prihodnjih korakih ter vidikih, ki jih bo EU morala nasloviti za dosego cilja do leta 2050. Ministri so se strinjali, da mora EU še naprej ohranjati vodilno vlogo na globalni ravni v podnebnih prizadevanjih, zato mora najkasneje do konca letošnjega leta doseči konsenz glede dolgoročnega cilja do leta 2050. V luči možnega višanja cilja EU zmanjševanja emisij do leta 2030 oziroma posodobitve NDC (nacionalno določenega prispevka) cilja pa bo potrebna obširna razprava, ki mora biti usmerjena v različne vidike pravičnega prehoda na nizkoogljično družbo. Kot je poudaril državni sekretar Maver je Slovenija med državami EU, ki so že potrdile dolgoročni cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050, prihodnji koraki EU pa morajo skladno s tem temeljiti na aktivnostih za potrditev dolgoročnega cilja s strani vseh držav članic EU. Tudi v Sloveniji pripravljamo podnebni zakon, ki bo sledil prizadevanjem EU za naslovitev zmanjšanja emisij do leta 2050 in katerega cilj je doseči družbeni konsenz za naslovitev perečega vprašanja podnebnih sprememb. Razprava z vsemi ključnimi deležniki bo morala vključevati tudi vidike stroškovne učinkovitosti in financiranja, ohranitve konkurenčnosti gospodarstva ter socialno pravičnega prehoda.

Ministri so razpravljali tudi o prihajajočem podnebnem vrhu septembra v New Yorku, kjer mora EU nastopiti enotno ter z zgledom voditi ter spodbujati vse ostale države za pospešitev svojih zavez skladno z znanstvenimi dognanji ter s sleditvijo cilja 1,5 stopinje Celzija.

V času kosila so ministri na osnovi nedavno predstavljenega poročila IPBES (Medvladna platforma za znanstveno politiko o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah) razpravljali o prihodnjem okviru za biotsko raznovrstnost po letu 2020 ter prizadevanji za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti na globalni ravni skladno z Aichi globalnimi cilji.

Iskalnik