Skoči do osrednje vsebine

Izenačena obravnava mladoletnih in polnoletnih dijakov

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Državni zbor je v sredo, 10. julija, sprejel noveli zakonov o gimnazijah ter o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Srednješolski noveli med drugim izenačujeta obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov, ko gre za opravičevanje odsotnosti pri pouku, obveščanje staršev o izobraževanju otrok, pa tudi ko gre za izrekanje vzgojnih ukrepov.

Polnoletni dijaki si ne bodo več mogli sami pisati opravičil za izostanke pri pouku, pač pa bodo potrebovali opravičilo staršev. Poleg tega starši polnoletnih dijakov ne bodo več potrebovali njihovega izrecnega soglasja, če se bodo želeli seznaniti z ocenami oz. biti obveščeni o izobraževanju svojih otrok. Učitelji pa bodo lahko dijaku, ki bo z neprimernim vedenjem bistveno oviral pouk, prepovedali prisotnost pri pouku. Doslej te možnosti niso imeli, saj so lahko dijaku prepovedali prisotnost pri pouku le v primeru, če je s svojim ravnanjem ogrožal sebe ali druge. Po novem bodo v gimnazijah lahko dijaka izključili ob njegovem petem ukoru, v srednjih poklicnih in strokovnih šolah pa, če mu bo izrečen četrti ukor.


Z novelo zakona o gimnazijah bo omogočen vpis učencem osnovne šole v strokovni del izobraževalnega programa umetniške gimnazije glasbene in plesne smeri še pred zaključkom osnovne šole. Ti učenci se bodo lahko na podlagi opravljenega preizkusa znanja in nadarjenosti še pred zaključkom osnovne šole vpisali v umetniško gimnazijo in opravljali strokovne predmete, pri čemer bodo imeli pravico tudi do bivanja v dijaškem domu in subvencioniranega prevoza.