Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«, ki ga bo v kratkem objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Skupna višina sredstev, namenjenih izvedbi javnega razpisa na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija, znaša nekaj manj kot 8,4 milijona evrov. Prispeval jih bo Evropski sklad za regionalni razvoj.

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja in povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa ter lesnih tvoriv. Javni razpis, ki je namenjen malim in srednjim podjetjem, bo spodbujal povezovanje členov gozdno-lesne verige, prispeval k povečanju dodane vrednosti na zaposlenega in spodbujal podjetja k uvedbi ukrepov za učinkovito ravnanje z viri, kar bo prispevalo k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Iskalnik