Skoči do osrednje vsebine

Informacije in priporočila o delovanju predstavnikov ustanovitelja v svetih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija

Člani svetov javnih zavodov se pri opravljanju svoje funkcije pogosto srečujejo s vprašanji glede njihove pristojnosti, kako naj se opredelijo pri obravnavi določenih strokovnih vsebin, ali lahko oziroma ali smejo zahtevati od vodstva ali strokovnih služb zavoda več pojasnil, in podobno.

Namen tega gradiva je zagotoviti osnovne informacije in priporočila za učinkovitejše delo predstavnikov ustanovitelja v svetih javnih poklicnih šol, srednjih tehniških in srednjih strokovnih šol, gimnazij, višjih strokovnih šol, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter dijaških domovih, torej v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki jih je ustanovila Republika Slovenija.