Skoči do osrednje vsebine

Razpis Programa ESPON za izvedbo ciljne raziskave CE-FLOWS

Program ESPON je na luksemburškem nacionalnem portalu javnih naročil objavil razpis za izvedbo ciljne raziskave »Prostorska dinamika in scenariji celostnega teritorialnega razvoja za funkcionalno območje Srednje Evrope – CE FLOWS«. Rok za prijavo je 12. september 2019.

Namen raziskave je opredeliti prostorsko dinamiko in obstoječe funkcionalne tokove na območje regij Srednje Evrope. V raziskavi bo poudarek še na vlogi struktur transnacionalnega sodelovanja pri pripravi mehanizmov upravljanja in rešitev za zmanjšanje gospodarskih in socialnih razlik na območju.

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON  podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic EU in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

 

Objavljen razpis

Dodatne informacije o razpisu