Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za učinkovitejši nastop podjetij na tujih trgih

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022«, ki ga bo predvidoma danes objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,8 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj na območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija prispeval skoraj 1,8 milijona evrov, na območju kohezijska regija Zahodna Slovenija pa dober milijon evrov. 25 oziroma 30 odstotkov sredstev zagotavljajo upravičenci iz lastnih virov.

Namen javnega razpisa je spodbuditi mala oziroma srednje velika podjetja k oblikovanju partnerstev za kratkoročna ali dolgoročna sodelovanja na področju izvoza. S takšnim medsebojnim sodelovanjem bodo izboljšala možnosti za vstop na nove trge oziroma za širitev svoje dejavnosti v tujini.

Tako vzpostavljena in sofinancirana partnerstva bodo pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike in predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini. Vse to z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja malih oziroma srednjih podjetij s tujimi partnerji.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.