Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka Strniša na dnevu odprtih vrat Semenarne Ljubljana na Ptuju

Ptuj - Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša se je udeležila dneva odprtih vrat Semenarne Ljubljana, ki je letos potekal pod sloganom »Sejem, torej sem!«.

Dan odprtih vrat je potekal v Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju, kjer si z vzdrževalno selekcijo prizadevajo poskrbeti za visoko kakovostna semena ter za ohranjanje avtohtonih sort, ki so slovenska kulturna dediščina. Tako vsako leto na ptujskih poljih posejejo številne sorte vrtnin in poljščin avtohtonih ter udomačenih sort, ter v času največjega razcveta rastlin odprejo vrata obiskovalcem.

Državna sekretarka je v svojem nagovoru poudarila, da je Slovenija zavezana k ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov, ki so temelj za zagotavljanje prehranske varnosti sedanjim in prihodnjim rodovom. V okviru PRP 2014-2020 je tako še naprej podprta pridelava in uporaba lokalnih, oziroma avtohtonih in tradicionalnih sort, kar pride do izraza zlasti v povezavi s podporami na področju ekološkega kmetijstva, na voljo pa so tudi podpore na področju investicij, prenosa znanja in sodelovanja. Izjemno je namreč pomembno sodelovanje in povezovanje med vsemi deležniki, tudi v javno-zasebnih partnerstvih in sicer na področju ohranjanja genskih virov, selekcije in žlahtnjenja novih sort, vzdrževalne selekcije, semenarstva in kmetijske pridelave.

Na koncu je Semenarni Ljubljana zaželela dobre poslovne uspehe na slovenskem in evropskem semenarskem trgu, pa tudi dobre uspehe pri posebnem poslanstvu ohranjanja semenarske tradicije in ohranjanju rastlinskih genskih virov kot slovenske dediščine in temelja samooskrbe s hrano.