Skoči do osrednje vsebine

Večje število naključnih akcij nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov na avtocestnih počivališčih, mejnih prehodih ter v Luki Koper

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Inšpektorji za okolje, predstavniki Finančne uprave RS (FURS) in Policije so v letošnjem maju in juniju izvedli večje število naključnih akcij nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov na avtocestnih počivališčih, mejnih prehodih ter v Luki Koper. Akcije so potekale v okviru IMPEL projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project).

V mesecu maju so bile izvedene akcije nadzora na mejnih prehodih Obrežje, Vič, Holmec in Karavanke, dva nadzora sta bila izvedena v Luki Koper, en nadzor pa so predstavniki nadzornih organov izvedli na počivališču Šempas. V mesecu juniju so bile izvedene akcije nadzora na mejnih prehodih Fernetiči in Šentilj ter na avtocestnem počivališču Starine pri Novem mestu.

Ugotovitve nadzorov

Na mejnem prehodu Obrežje je bilo obravnavanih pet pošiljk odpadkov. Pri štirih so odpadki ustrezali navedbam na spremljajoči dokumentaciji, pošiljko ostankov odpadnega aluminija iz Hrvaške za Slovenijo pa so, zaradi suma, da odpadki ne ustrezajo navedbam na spremljajoči dokumentaciji, zadržali na lokaciji objekta za predelavo v Sloveniji. Ker v roku, določenem s strani inšpektorata, ni bilo dostavljene ustrezne dokumentacije o podrobnem opisu nastanka odpadkov in kemijske analize odpadkov, je bila pošiljka spoznana za nezakonito, zato se je ob soglasju pristojnega organa Hrvaške vrnila hrvaškemu podjetju.

Na mejnem prehodu Vič in Holmec so pregledali dve pošiljki odpadkov. Pri pregledu dokumentacije pošiljke odpadnih PET plastenk iz Tajske za Avstrijo, je bilo ugotovljeno, da ni bil vpisan dejanski prevoznik odpadkov. Predstavniki FURS so zoper prevoznika uvedli prekrškovni postopek. Pri drugi pošiljki odpadkov nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Na avtocestnem počivališču Šempas – smer Slovenija je bilo v okviru akcije nadzora pregledanih večje število tovornih vozil. V petih primerih je šlo za pošiljanje odpadkov preko meja. Pri pošiljki odpadnega papirja iz Italije za Slovenijo so bile ugotovljene nepravilnosti pri izpolnjevanju spremljajoče dokumentacije. Oseba, ki je organizirala pošiljanje odpadkov je bila opozorjena na nepravilnosti.

Pri pregledu dokumentacije in fizičnem pregledu pošiljke odpadnih kovin in kovinskih zlitin iz Italije v Slovenijo je bilo ugotovljeno, da gre dejansko za mešane odpadke (med drugim kosovni odpadki iz železnih kovin, kovinski odpadki s kosi plastike in kosi lesa). Glede na ugotovljeno je bila pošiljka spoznana za nezakonito, obveščen je bil pristojni organ države odpreme, ki je soglašal z vračilom pošiljke v Italijo. Do vračila je bila pošiljka zadržana na lokaciji objekta za predelavo v Sloveniji.

V Luki Koper je bilo v dveh nadzorih pregledanih pet kontejnerjev z odpadki. Pri nadzoru dveh pošiljk odpadnih elektromotorjev iz Slovenije v Indijo je bilo ugotovljeno več nepravilnosti pri izpolnjevanju dokumentov za prevoz odpadkov. Pošiljki sta bili do odprave vseh nepravilnosti zadržani s strani FURS.

Na mejnem prehodu Karavanke je nadzor potekal v smeri proti Avstriji. Zaustavljeno je bilo večje število tovornih vozil, v enem primeru je šlo za prevoz odpadkov. Pošiljko je spremljalo soglasje pristojnih organov ter izpolnjen transportni dokument.

Na mejnem prehodu Fernetiči je bilo pregledanih več tovornih vozil, od tega dve pošiljki odpadkov. Pri eni ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, pri drugi, pošiljki neželeznih kovin iz Slovenije v Italijo, je na dokumentu iz Priloge VII manjkal podatek o količini odpadkov, prav tako vozilo ni bilo ustrezno označeno za prevoz odpadkov s tablo »A«. Predstavniki FURS so zaradi te kršitve uvedli prekrškovni postopek.

Na avtocestnem počivališču Starine je akcija nadzora potekala v dveh delih, v prvem delu v smeri proti notranjosti Slovenije, v drugem delu pa v smeri proti Hrvaški. Zaustavljeno je bilo večje število tovornih vozil, v treh primerih je šlo za prevoz odpadkov. Pri dveh pošiljkah ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, pošiljka mešanice odpadkov (na dokumentaciji deklarirana kot odpadna plastika in guma) iz Italije na Hrvaško pa je bila spoznana za nezakonito pošiljko, saj niso bila pridobljena soglasja, ki bi jih za tako pošiljko morali pridobiti pred pošiljanjem. O tem sta bila obveščena tako italijanski kot hrvaški pristojni organ. Pošiljka bo do vračanja nazaj v Italijo zadržana na mejnem prehodu Obrežje.

Na mejnem prehodu Šentilj je bilo za dokumentarni in fizični pregled izločenih 14 tovornih vozil, v 11 primerih je šlo za prevoz odpadkov. V osmih primerih so se odpadki pošiljali iz Slovenije v Avstrijo in Nemčijo, v dveh primerih iz Hrvaške v Avstrijo, v enem primeru pa iz Madžarske v Avstrijo. Ugotovljena je bila ena nepravilnost, in sicer pri prevozu odpadne žlindre iz Slovenije za Nemčijo. Glede na videz in vonj odpadkov je šlo za utemeljen sum, da je pošiljka nezakonita, zato je bila vrnjena na mesto nakladanja. Pri zavezancu je bil opravljen nadzor, na katerem mu je bilo odrejeno, da izvede oceno odpadka ter preveri lastnosti za vnetljive snovi, posebej za lastnost H4.3 – snovi in odpadki, ki v stiku z vodo povzročijo nastanek vnetljivih snovi. Pošiljka je pri zavezancu zadržana in skladiščena ločeno od drugih.