Skoči do osrednje vsebine

MIZŠ bo sofinanciralo devet investicij v športno infrastrukturo

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Vlada je sklenila, da se v načrt razvojnih programov v letu 2019 umesti devet projektov s področja investicij v športno infrastrukturo. Sredstva zanje bodo zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev v okviru proračunske postavke investicije v športno infrastrukturo.

Po sto tisoč evrov bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo za sofinanciranje ureditve razsvetljave nogometnega igrišča Kranj, za sofinanciranje prenove nogometnega stadiona Brežice, za sofinanciranje osvetlitve stadiona Portoval v Novem mestu ter za sofinanciranje osvetlitve stadiona v Mekinjah.

Ker je obstoječa šolska dvorana Osnovne šole Duplek povsem dotrajana, bodo gradili novo. Ministrstvo jo bo sofinanciralo s 488.750 evri. V Mengšu imajo težave s pomanjkanjem prostora za izvajanje športnega in osnovnega izobraževalnega programa na Osnovni šoli Mengeš, zato bodo zgradili novo, nizkoenergijsko večnamensko dvorano Mengeš. MIZŠ jo bo sofinanciralo s 488.750 evri. Prav toliko bo ministrstvo namenilo tudi za sofinanciranje gradnje večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Brezno ter še za sofinanciranje športne dvorane Osnovne šole Dobrepolje.

Alpsko smučanje močno zaostaja za ostalimi športnimi panogami pri zagotavljanju površin primernih za trenažni proces. Zato bo Smučarska zveza Slovenije za potrebe poligona v olimpijskem športnem centru nabavila 11 snežnih topov, opremo za topove, ročni sistem za namakanje poligona in 1200 metrov zaščitnih B mrež. Investicijo bo z 250 tisoč evri sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.