Skoči do osrednje vsebine

Odločitev 57. dopisne seje Vlade RS s področja MOP

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano poslanko Natašo Sukič.

Vlada se strinja s predlogom tega zakona. Predlagane spremembe se nanašajo na uskladitev z zakonodajo EU na področju reguliranih poklicev ter na ureditev višine in obveznosti plačila stroškov nepremičninskega posredovanja, s čimer se prednostno znižujejo stroški v korist najemnika. Vlada ocenjuje, da bodo predlagane spremembe prispevale k spodbujanju dolgoročnejše oddaje in najema stanovanj ter posledično k večji stanovanjski varnosti najemnikov in jih zato podpira. Prav tako se vlada strinja, da se določbe zakona, ki se nanašajo na pridobivanje poklicne kvalifikacije za nepremičninskega posrednika, uskladijo  z evropsko zakonodajo.