Skoči do osrednje vsebine

Skupna izjava v podporo Skupnemu celovitemu načrtu ukrepanja (JCPoA)

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Avstrija, Belgija, Finska, Nizozemska, Slovenija, Španija in Švedska pripisujemo izjemen pomen ohranitvi Skupnega celovitega načrta ukrepanja (JCPoA), ki ga je podpisal Iran in soglasno podprl Varnostni svet OZN, ker gre za ključni dokument v režimu neširjenja jedrskega orožja in pomemben prispevek k stabilnosti v regiji.

Zavedajoč se težav pri izvajanju gospodarskega dela sporazuma si v sodelovanju s Francijo, Nemčijo in Združenim kraljestvom ter z Evropsko službo za zunanje delovanje in Evropsko komisijo prizadevamo k oblikovanju poti za lajšanje zakonite trgovine in finančnega poslovanja z Iranom, pri čemer je ena ključnih pobud vzpostavitev instrumenta za podporo trgovinski izmenjavi INSTEX. Ob tem je bistvenega pomena, da Islamska republika Iran v celoti spoštuje določbe jedrskega sporazuma.