Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o prvem in drugem krogu izbirnega postopka za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2019/2020

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na razpisu za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020 je bilo na skupno 23.126 (lani 23.134) razpisanih mest do začetka prvega kroga izbirnega postopka do 18. junija 2019, prijavljenih 19.071 (lani 18.428) kandidatk in kandidatov.

V programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) je bilo prijavljenih 491 (lani 497) kandidatov, v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 3.920 (lani 3.840), srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 8.035 (lani 7.597) in v gimnazijske programe (GIM) 6.625 (lani 6.494) kandidatov, od tega 5.390 kandidatov v program splošne gimnazije in 1.235 kandidatov v programe strokovnih gimnazij.

Na šolah z omejitvijo vpisa je bilo na dan 18. junij 2019 prijavljenih 5.566 (lani 4.970) kandidatov na 4.409 (lani 4.021) vpisnih mest za prvi krog in 500 mest za drugi krog (lani 445) ter 13.505 (lani 13.458) kandidatov na šolah, ki niso omejile vpisa, na 18.771  (lani 18.809) vpisnih mest.

Po končanem prvem krogu izbirnega postopka se je do 21. junija 2019 vpisalo skupaj 17.062 kandidatov, od tega 4.413 na šolah z omejitvijo vpisa.

Po prvem krogu izbirnega postopka se 1.153 kandidatom, prijavljenih na šolah z omejitvijo vpisa, ni uspelo uvrstiti na želeno šolo, ali pa morda do izbirnega postopka niso izpolnili vpisnega pogoja (dokončana osnovna šola). Za 2. krog izbirnega postopka je bilo prostih še 500 mest na šolah, ki so omejile vpis, in 5.181 mest na ostalih šolah.     

V drugem krogu izbirnega postopka je sodelovalo 1.066 kandidatov. Od tega je bilo na prvo navedeno željo sprejetih 561 kandidatov, na drugo 363, na tretjo 89, na četrto 23, na peto 8 kandidatov, na šesto 3 kandidati, na sedmo željo pa eden kandidat. Na nobeno izmed izbranih šol se ni uspelo uvrstiti 18 (lani 8) kandidatom, od tega je kar sedem kandidatov rangiralo samo eno šolo, dva kandidata samo dve šoli,  štirje kandidati so rangirali tri šole, prav tako štirje kandidati so rangirali štiri šole, en kandidat pa je sicer rangiral 5 šol oziroma izobraževalnih programov (od možnih 10), kjer pa glede na število točk niso bili uspešni.

Na dan 28. junij 2019 popoldne je sprejetih 18.110 kandidatov, in sicer v programe nižjega poklicnega izobraževanja 353, srednjega poklicnega izobraževanja 3.468, srednjega strokovnega izobraževanja 7.696 ter gimnazij 6.593 kandidatov. Največ kandidatov se je v okviru programov srednjega poklicnega izobraževanja vpisalo v programe Avtoserviser, Frizer, Mizar, Prodajalec, Mehatronik operater, Elektrikar, Oblikovalec kovin – orodjar in Slaščičar. Na področju srednjega strokovnega izobraževanja so se kandidati največ vpisovali v programe Zdravstvena nega, Ekonomski tehnik, Tehnik računalništva, Strojni tehnik in Predšolska vzgoja. Na področju gimnazijskega izobraževanja pa so se kandidati največ vpisovali v programe splošne Gimnazije, Tehniške gimnazije in v športni oddelek Gimnazije.

Na šolah je še 961 prijavljenih kandidatov, ki se iz različnih razlogov še niso vpisali (niso še uspešno zaključili osnovne šole, ali so spremenili svoj namen, ali pa niso rangirali dovolj izobraževalnih programov, na katere bi bili uspešno razporejeni).

Število še prostih mest za vpis v 1. letnik posameznih srednješolskih programov (po šolah) bo najkasneje 3. julija 2019 objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Kandidati se lahko na šolah, kjer bodo še prosta mesta, vpišejo do začetka prihodnjega šolskega leta – do 30. avgusta 2019.