Skoči do osrednje vsebine

Podpisan akreditacijski sporazum za Evropsko šolo Ljubljana

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo se je v četrtek, 27. junija, v prostorih ministrstva srečal z generalnim sekretarjem Evropskih šol Giancarlom Marcheggianom. Namen obiska generalnega sekretarja Marcheggiana je bil podpis akreditacijskega sporazuma za Evropsko šolo Ljubljana.

Namen obiska generalnega sekretarja Marcheggiana je bil podpis akreditacijskega sporazuma za Evropsko šolo Ljubljana.
Prva evropska šola je bila ustanovljena leta 1953 v Luksemburgu, prva evropska matura pa je potekala leta 1959. Trenutno deluje 13 evropskih šol in 18 akreditiranih evropskih šol. V šolskem letu 2018/2019 je šole obiskovalo skupno nekaj več kot 34.000 otrok, od tega je 257 slovenskih otrok (0,9 %), največ v EŠ Bruselj I (134) in EŠ Luksemburg II (93). V 6 šolah se izvaja pouk slovenščine kot materinščine oziroma 1. jezika.

Slovenija je leta 2004 z vstopom v EU vstopila tudi v sistem Evropskih šol s sedežem v Bruslju. Evropska šola Ljubljana je šolarjem prvič odprla vrata septembra 2018, ustanovljena pa je bila januarja 2018. Deluje v okviru Šolskega centra Ljubljana in zagotavlja osnovnošolsko in srednješolsko splošno izobraževanja po Programu Evropskih šol predvsem za otroke zaposlenih v Evropski Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), ki ima sedež v Ljubljani, in otroke zaposlenih v Predstavništvu Evropske komisije, Informacijske pisarne Evropskega parlamenta ter otroke drugih tujih državljanov, ki bivajo v Ljubljani oziroma v Sloveniji. Šolo je v preteklem šolskem letu obiskovalo 10 učencev, in sicer v slovenski jezikovni sekciji 4 učenci, v angleški jezikovni sekciji pa 6 učencev. Za prihodnje šolsko leto pričakuje vpis približno 50 učencev na celotni primarni stopnji (P1-P5). Ob zaključku uvajalnega obdobja leta 2024 se pričakuje, da bo v šolo vpisanih od 200 do 250 učencev.

V aprilu 2019 je Svet guvernerjev sprejel poročilo o nadzoru Evropske šole Ljubljana in šoli podelil akreditacijo za obdobje treh let, čemur je sledila le še sklenitev akreditacijskega sporazuma, kar sta minister dr. Pikalo in generalni sekretar Marcheggiano storila danes. Na podlagi akreditacijskega sporazuma Evropska komisija sklene sporazum o plačilu šolnin za otroke osebja institucij Evropske unije s Šolskim centrom Ljubljana. Poleg sredstev Evropske unije se program Evropske šole Ljubljana financira še iz državnega proračuna  in šolnin, ki jih plačujejo starši oziroma skrbniki učencev, vpisanih v Evropsko šolo Ljubljana ter iz drugih virov.