Skoči do osrednje vsebine

Minister Zajc na podnebnem posvetu: »Če ukrepamo, zmagamo vsi, če ne, vsi izgubimo«

Minister Simon Zajc se je udeležil nadaljevalnega posveta o podnebni prihodnosti, ki ga je organiziral Predsednik RS Borut Pahor. Namen tokratnega posveta je bilo pregledati dosedanji proces oblikovanja dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, ki jo mora do konca leta 2019 pripraviti Vlada RS in sprejeti Državni zbor RS. Posveta so se udeležili številni predstavniki ministrstev, političnih strank, nevladnih organizacij in drugih institucij.

Minister Simon Zajc je v nagovoru poudaril, da se je vlada maja 2019 seznanila z informacijo o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije »Slovenija in zdrav planet«, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). »Ta informacija je jasno opozorila, da je svetovna in hkrati evropska podnebna kriza izziv, a je lahko tudi priložnost. Osnovni cilj in namen okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije je zagotoviti doslednost in ustrezno ambicioznost dolgoročne podnebne politike v Sloveniji za dosego cilja ničelnih neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Ta okvir pa sledi ciljem Pariškega sporazuma, znanstvenim dognanjem in pa dobrim primerom praks nekaterih članic EU«.

V ta okvir bodo zajeti naslednji temeljni stebri: opredelitev podnebnega cilja do leta 2050, priprava zakona o podnebni politiki Slovenije, in dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, ter opredelitev 5-letnih podnebnih načrtov na podlagi 5-letnih ogljičnih proračunov, določitev državnega podnebnega dneva, ter imenovanje neodvisnega znanstveno-strokovnega sveta kot pomoč vladi pri pripravi priporočil in dokumentov za izvajanje ukrepov.

Temeljni namen zakona o podnebni politiki Slovenije, ki ga je MOP že pripravlja, je postavitev dolgoročnega podnebnega cilja zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050, ki mu mora Slovenija slediti v skladu s cilji Pariškega sporazuma, podnebne znanosti in cilji dolgoročne skupne podnebne politike na ravni EU.

Podnebna strategija bo sledila strokovnim podlagam, ki naj bi proučile možnosti - možne scenarije podnebnih ciljev iz zakona ter naj bi zajemala dva dela: samo strategijo in prilogo – analitični del. Za analitični del bodo uporabljene nekatere ustrezne podlage iz dokumenta, ki se že od leta 2017 pripravljajo v okviru tako imenovanega projekta LIFE – Podnebna pot 2050, in tudi druge potrebne strokovne podlage.

»Slovenija mora odločno nadgraditi svoje vrednote in dvigniti našo kolektivno nacionalno motivacijo za pravočasno spremembo življenjskega sloga, ravnanja družbe in vsakega od nas na poti podnebne, okoljske in razvojne ozdravitve planeta in vseh držav v smeri trajnostnega razvoja. Projekt dolgoročne podnebne politike mora biti naš pošten doprinos k uravnoteženemu razmerju med prizadevanji sedanjih ter prihodnjih generacij, in naš pošten prispevek za zdrav, uravnotežen in skupen planet«, je zaključil minister in dodal: »Pot pa bo težka in bo zahtevala tako tehnološke, in kot sem že omenil družbene spremembe. Verjamem pa, da smo na dobri poti in, da bomo naše cilje uresničili«.

Iskalnik