Skoči do osrednje vsebine

Minister Simon Zajc na zasedanju Sveta EU v Luksemburgu

Zaključilo se je zasedanje Sveta EU za okolje v Luksemburgu, ki se ga je udeležil minister za okolje in prostor Simon Zajc. Na Svetu EU je bil sprejet splošni pristop k uredbi o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode, ki je temelj za nadaljnja pogajanja z Evropskim parlamentom. Finsko predsedstvo, ki prevzema predsedovanje od Romunije, načrtuje sprejetje predloga do konca leta.

Uredba bo na ravni EU določila minimalne standarde za namakanje z vodo iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, kar je pomembno tako z vidika varstva voda in tal kot tudi pridelave hrane. V Sloveniji trenutno odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav za namakanja ne uporabljamo in tega tudi ne predvidevamo v bližnji prihodnosti, saj v te namene uporabljamo vodo iz narave, pretežno iz rek in akumulacij pri hidroelektrarnah.

    V nadaljevanju so si ministri izmenjali mnenja o pregledu izvajanja okoljske zakonodaje in sprejeli zaključke za bodočo strategijo EU za trajnostno politiko na področju kemikalij. Na neformalne delovnem zajtrku so se ministri skupine zelenih pogovarjali o nadaljnjih korakih za krepitev podnebne ambicije v luči zadnji sklepov Evropskega sveta.  Ob robu zasedanja so se ministri sredozemskih država dogovorili tudi o skupni podpori, na zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije, iniciativi za začetek postopka za razglasitev Sredozemskega morja za območje z nadzorovanimi emisijami žveplovih oksidov.

    Iskalnik