Skoči do osrednje vsebine

Šolsko leto v številkah in novosti v šolskem letu 2019/2020

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Za 183.892 učenk in učencev ter za 73.225 dijakinj in dijakov se začenjajo poletne počitnice. V Sloveniji imamo 455 matičnih osnovnih šol, 319 podružničnih šol ter 27 osnovnih šol s prilagojenim programom in 21 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah.

Na področju srednjega šolstva je 111 javnih srednješolskih zavodov – to so šolski centri kot celota, srednješolske programe pa je izvajalo 143 srednjih šol. V šolskem letu 2018/2019 je delovalo 54 javnih in 15 zasebnih glasbenih šol.

V začetku  šolskega leta 2019/2020 bo v vrtce vključenih več kot 87.000 otrok. Osnovne šole bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo predvidoma 187.525 učenk in učencev, od tega bo šolski prag prestopilo 20.840 prvošolk in prvošolcev. Srednje šole bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo približno toliko dijakinj in dijakov kot v letošnjem šolskem letu, ko jih je bilo 73.225. Od tega jih bo v prvih letnikih približno 20.500.

V šolskem letu 2018/19 se je na domu izobraževalo 332 otrok. V Evropski šoli se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo 10 učencev, in sicer je bilo v P1 vključenih 5 učencev, v P2 pa tudi 5 učencev.

Že drugo šolsko leto zapored bodo vrtci imeli možnost organizirati krajši program in v celoti pridobiti sredstva iz državnega proračuna MIZŠ. Krajši program, ki je za starše otrok brezplačen, vrtec organizira za otroke, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec in bodo v tekočem šolskem letu dopolnili šest let.

V novem šolskem letu se bosta začela uporabljati prenovljena učna načrta za učni predmet Slovenščina in za izbirni premet Čebelarstvo. Med izbirnimi predmeti bodo učenci lahko izbirali dva nova izbirna predmeta: Filmsko vzgojo in Slovenski znakovni jezik. Za oba  je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje v letu 2018 sprejel nova učna načrta.

Praksa, ki se je začela izvajati v šolskem letu 2018/19, da ministrstvo letno zagotavlja poleg sredstev za obnovo učbeniškega sklada za vse razrede osnovne šole še sredstva za nakup učbenikov in drugih učnih gradiv za prvi razred osnovne šole, je v šolskem letu 2019/2020 razširjena še na drugi razred. Tudi drugošolčki bodo v novem šolskem letu učna gradiva prejeli brezplačno.

Z novim šolskim letom bodo v veljavo stopile tudi spremembe Zakona o gimnazijah in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Z njima izenačujemo obravnavo vseh dijakov glede njihove odsotnosti od pouka. Srednje šole in starši dijakov se bodo medsebojno obveščali o morebitnih odsotnostih dijakov, kar velja tudi za starše polnoletnih dijakov.