Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na visokošolskih zavodih

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo v petek, 21. junija, objavili Javni razpis: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sodelovanja gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v neposrednem pedagoškem procesu (predavanja, vaje, seminarji) v obliki krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019-2022.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev na razpisu znaša največ do 2.620.249,42 EUR. Od tega se za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija nameni 66 odstotkov skupne razpoložljive vrednosti - v višini največ do 1.739.006,00 EUR. Za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija pa 34 odstotkov skupne razpoložljive vrednosti - v višini največ do 881.243,42 EUR. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc študentov z vključitvijo gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Ti bodo prispevali k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja, izboljšanju kompetenc študentov, zaposljivosti diplomantov, k večji prepoznavnosti slovenskega visokošolskega prostora ter k večjem povezovanju slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem.

Razpis dodatno spodbuja krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskim strokovnim in akademskim osebjem, ki je zaposleno na institucijah v tujini, obetati pa si gre  tudi povezave s tujimi visokošolskimi zavodi in mednarodnimi podjetji.

Z razpisom želimo okrepiti sodelovanje s čim večjim številom gostujočih tujih strokovnjakov do leta 2022 ter jih povezati s slovenskimi visokošolskimi zavodi za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja, s čimer se spodbujajo prožne oblike učenja. Aktivno udejstvovanje in sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem akademskem okolju vodi k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

Z razpisanimi aktivnostmi se bodo krepile mednarodne kompetence slovenskih študentov in akademskega osebja. Podpiralo se bo razvoj takšnega učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter posledično kakovost učenja in učnih izidov študentov.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 9. 2019 do 12.00 ure. Sektor za visoko šolstvo bo za potencialne prijavitelje organiziral tudi  informativni dan. Ta bo v petek, 5. 7. 2019 ob 10. uri, v sejni sobi 503/504 v petem (5) nadstropju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.