Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava Osnutka Uredb o VVO za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna ter za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno obravnavo podal Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (VVO A) ter v ponovno javno obravnavo Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane (VVO B). Pripombe in predloge za VVO A lahko posredujete do ponedeljka, 16. septembra 2019, za VVO B pa do ponedeljka, 15. julija 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Osnutek Uredbe o VVO za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna

Uredba določa VVO za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda. V uredbi je obravnavanih 39 zajetij (zajeti izviri ali črpalne vrtine), ki so vključeni v sistem javne oskrbe prebivalcev s pitno vodo v navedenih občinah oziroma so javni oskrbi s pitno vodo namenjeni v bodoče.

Z uredbo so določena notranja VVO z različnimi stopnjami varovanja. Z najstrožjim vodovarstvenim režimom na najožjem VVO se varuje dovolj široko območje okoli zajetij, s čemer se zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali. Na ožjih VVO se glede na hidrološke razmere in dinamiko podzemne vode zagotavlja dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje za onesnaženje vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi razpadejo. Širše VVO pa predstavlja celotno napajalno območje zajetja, kjer je zagotovljeno dolgoročno varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode.


Osnutek Uredbe o VVO za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane

Osnutek uredbe je bil v postopek seznanitve javnosti posredovan od 23. 7. 2018 do vključno 4. 11. 2019. Na podlagi pripomb javnosti je bil osnutek uredbe dopolnjen, predvsem je bolj  podrobno pripravljen vodovarstveni režim v delu, ki se nanaša na ožje in širše VVO za zajetje Sorško polje. Zato je osnutek uredbe za krajši čas ponovno posredovan v seznanitev javnosti.
Uredba določa VVO za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda. Nekatera VVO se v celoti nahajajo na območju navedenih občin, nekatera pa deloma posegajo tudi na območja občin Cerkno, Dobrova-Polhov Gradec, Medvode, Železniki ali Mestne občine Kranj. V uredbi je obravnavanih 83 zajetij (zajeti izviri ali črpalne vrtine), ki so vključeni v sistem javne oskrbe prebivalcev s pitno vodo v navedenih občinah oziroma so javni oskrbi s pitno vodo namenjeni v bodoče.

Z uredbo so določena notranja VVO z različnimi stopnjami varovanja. Z najstrožjim vodovarstvenim režimom na najožjem VVO se varuje dovolj široko območje okoli zajetij, s čemer se zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali. Na ožjih VVO se glede na hidrološke razmere in dinamiko podzemne vode zagotavlja dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje za onesnaženje vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi razpadejo. Širše VVO pa predstavlja celotno napajalno območje zajetja, kjer je zagotovljeno dolgoročno varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode.

Osnutek Uredbe o VVO za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna
Osnutek Uredbe o VVO za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane