Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za učinkovito uvajalno okolje za učitelje začetnike

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Ljubljana, 20. junij 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program Učim se biti učitelj. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša skoraj 2,6 milijona evrov. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija je upravičena do približno 1,4 milijona evrov, kohezijska regija Zahodna Slovenija pa do 1,2 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma dobra 2 milijona evrov. 

Namen programa Učim se biti učitelj je identifikacija, aktiviranje in vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelje začetnike. Program bo prvenstveno namenjen usposabljanju učiteljev začetnikov - ne glede na starost, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Cilj programa je zagotoviti 175 učiteljem začetnikom učinkovito uvajalno obdobje, ki temelji na mentorstvu in timskem pristopu. Tim sestavljajo ravnatelj, izkušen učitelj in učitelj začetnik. S programom se želi proučiti šolsko okolje v uvajalnem obdobju z vidika podpornega tima ter oblikovati priporočila in smernice za delo šolskih timov pri uvajanju učiteljev začetnikov. 

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.